Náš systém kontroly kvality

Během celého výrobního procesu kontrolujeme kvalitu.

Kontrola odlévání:

Můžeme zjistit problém surovin, jako je chatrné lití, nekvalifikovaná tloušťka stěny, chemické složení atd., Které zajistí, že nebudete podvedeni.  

Kontrola obrábění:

Na jedné straně bychom tímto procesem mohli zajistit přesnost obrábění. Na druhou stranu jsme mohli chybu obrábění zjistit co nejdříve, abychom získali více času na opravy a předělání.

Montáž, malování a balení:

Činnosti závěrečné kontroly zahrnují kontrolu dokumentů a záznamů QC, vizuální kontrolu, kontrolu rozměrů, tlakovou zkoušku, kontrolu nátěru a balení. Nemusíte přijít a osobně si to prohlédnout a jako doklad lze poskytnout všechny dokumenty. 

Speciální testování:

Kromě pravidelných hydraulických zkoušek a zkoušek vzduchu bychom mohli také provést speciální zkoušky podle požadavků klientů, jako je zkouška PT, zkouška RT, zkouška UT, kryogenní zkouška, zkouška nízkého úniku, zkouška požární odolnosti a zkouška tvrdosti atd. .